קורס תקציבי רווחה

מרכז השלטון המקומי פרסם את הקורסים שיפתחו בשנים 2019-2020.

היועץ האקדמי של הקורסים – רון פישמן, רו"ח.

מתמחה בליווי וייעוץ לרשויות מקומיות.

אחד מהקורסים הוא:

קורס תקציבי רווחה

הקורס יעסוק באופן תקצוב משרד הרווחה, הכרת המערכות השונות,

בניית תקציב ובקרה, שכר עובדי רווחה ובדיקתו.

בקורס יטלו חלק מהמומחים המובילים

בתחום לצד נציגי משרד האוצר, משרד החינוך,

משרד הרווחה , מרכז השלטון המקומי

והארגונים היציגים.

הקורס כולל חומר עיוני, הרצאות

פרונטאליות ותרגולים.

להסבר מפורט ואופן הרשמה