סקירה כספית

משרד הרווחה משתתף ב 75% מההוצאה של הרשות לעומת 25% של השתתפות הרשות, כלומר – Matching (התאמה) והקבלת הכסף עם תזרים הרשויות.

להשתתפות מלאה חובת תחולה של התנאים הבאים:
• קיים תקציב מאושר על ידי המשרד לרשות המקומית (הקצבה להוצאות הרווחה).
• קיימת פעילות התואמת להגדרות התקציב המאושר.
• בוצעו הוצאות ודווחו כנדרש.

לרשויות קיימות מספר דרכים לדיווח הוצאות רווחה והן: כוח אדם, מס"ר (מסגרות רווחה), דיווחי הוצאות רשות (ט"ז 17), מת"ס (מערכת תשלומי סעד) .
על מנת לקבל את מקסימום התקצוב לו זכאית הרשות, משרדנו מבצע מעקב, פיקוח, בקרה וטיפול בכלל הנושאים הן הכמותיים והן הכספיים.
ביצוע בקרה בסעיפי הרווחה על ידי משרדנו הינו מקושר תקציב ומידי חודש מבוצעת בדיקת הלימה של תקציב הרשות ברווחה מול דוחות משרד הרווחה וטיפול בהתאם.