כוח אדם ותקנים

משרד הרווחה משתתף ב75% מהוצאות השכר של הרשות בהתאם לתקנים המאושרים והוראות התע"ס. משרד הרווחה דוגל בשיטה דיווחת-קיבלת כפי שבאה לידי ביטוי בדוח השכר (דוח 66).

לכן, כדי לקבל את השתתפות משרד הרווחה לה הרשות זכאית, משרדנו מבצע הצלבה מלאה בין דו"חות כוח אדם לבין תלושי השכר של עובדי מחלקת הרווחה על כל הרכיבים: תקנים, מימון משרה, דרגה, גמולים, שעות כוננות וכו'.

יש להדגיש כי השתתפות המשרד היא חודשית ועל כן במקרים חריגים יהיה אפשר לאשר השתתפות בתשלומים רטרואקטיביים אשר לא יעלו על תקופה של 3 חודשים.

תשלום השכר לעובד הרווחה על ידי הרשות יהיה בהתאם לחוקת העבודה של מרכז השלטון המקומי.