ועדות / השמות

ההקצאה נמדדת במספר חודשי פעילות (חלוקה של המכסה השנתית ב-12 תיתן את מספר החניכים החודשית) .התעריף משקף את עלות החניך לפי המוגדר במערכות הרווחה- סוג המוסד ורמת שירות באותו המוסד על-פי הגדרות המשרד.

המכסות מיועדות לסידורים חוץ ביתיים, סידורים במסגרות יומיות בקהילה לרבות – מעונות יום ומשפחתונים, החזקת נכים במוסדות, מסגרות למפגרים – מועדונים, יום לימודים ארוך, מעונות יום טיפוליים, החזקת קשישים במעונות ועוד.

מאחר והמשרד מעביר את התקצוב למוסד ישירות ומחייב את העירייה בחלקה – משרדנו בודק מידי חודש את דוחות החניכים ואימות הנתונים המופיעים בדוח מול העו”ס הרלוונטי בכדי למנוע חיוב ביתר.