תקציבי רווחה

משרד הרווחה משתתף ב 75% מההוצאה של הרשות לעומת 25% של השתתפות הרשות.
כלומר – Matching (התאמה) והקבלת הכסף עם תזרים הרשויות.

התקצוב הינו בהתאם לאמות המידה ברשות המקומית ,כגון: מספר התושבים, מצב סוציו אקונומי, אחוז אוכלוסייה צעירה או זקנה ברשות וכדומה. עלויות אחזקה ותקורה אינן זכאיות להשתתפות משרד הרווחה והינן על חשבון הרשות בלבד.
משרדנו מעסיק עובדים בכירים בתחום – יוצאי משרד הרווחה לשעבר אשר בודקים בצורה מקיפה ויסודית את כלל סעיפי התקצוב ממשרד הרווחה. לרבות, תקני כוח אדם ובדיקת הגדלת תקנים, הצלבת תלושי שכר מול תיקנון המשרד ברכיבי ותק, דרגה, גמולים ושעות כוננות.
כמו כן, מבוצעת בחינת סעיפי תקצוב כמותיים בדגש על בדיקת השמות ותעריפים, בחינת סעיפי תקציב "גג כספי", פיקוח ובקרה על ניצול סעיפי התקציב מידי חודש והשוואה לתקציב מול ביצוע של הרשות, צד ג', עזרה בהכנת תקציב רווחה, בניית אינדקס רישום בהנה"ח ברשות התואם למשרד הרווחה ועוד.
במהלך עבודתנו מתקיימות פגישות שוטפות עם מחלקת הרווחה, הנה"ח והגזברות על מנת להסיק מסקנות באופן חודשי ולקבל החלטות על אופן הטיפול מול המחוזות ומשרד הרווחה.
כתוצאה מניהול ובקרה כמפורט לעיל יבוצע מקסום תקציבים בתחום הרווחה ויחד עם זאת מקסום השירות לתושב.