חישוב רמת שירות

משרד החינוך  פרסם עדכון להנחיות בנושא רמת שירות.

המשרד השיק מערכת רמת שירות חדשה שכוללת בין היתר פירוט החישוב ופירוט מרכיביה.
החל משנה"ל תש"פ בעל מתאם מחשוב בית ספרי יידרש לעבור קורס הסמכה של רכז/מוביל מחשוב או להיות בעל תעודת טכנאי/הנדסאי מחשוב כדי שיוכר במסגרת רמת השירות.
יש לוודא שבעלי התפקידים, שעוסקים היום בתחום ואינם בעלי ההסמכה הנדרשת יעברו הסמכה כדי למנוע אובדן תקציבים ופגיעה ברמת שירות.