חינוך מיוחד

סייעות שילוב

תמיכה מסוג סייעת אישית היא מהאמצעים להשגת המטרות והיעדים החינוכיים, שנקבעים בתוכנית החינוכית של התלמיד בכדי לקדם את עצמאותו ויכולתו לשמור על תקשורת ישירה עם הצוות החינוכי ושאר התלמידים בכיתה.

תפקידה של הסייעת הוא לאפשר שילוב מיטבי של התלמיד במסגרת החינוכית לשם קידומו בתחומי הלימודים, הפיזיים, הרגשיים, החברתיים וההתנהגותיים בהנחיית המחנכת ולפי התוכנית שנקבעה לתלמיד ע"י הצוות הבין מקצועי.

סייעות רפואיות

תלמידים בעלי צרכים רפואיים ייחודיים הלומדים במסגרות חינוכיות רגילות זכאים לביצוע טיפולים פולשניים או פעולות למניעת מצב מסכן חיים.

סייעות כיתתיות

בנושא זה ישנה הקצאה אוטומטית של סייעות כיתתיות במסגרות החינוך המיוחד עפ"י סוג הכיתה במערכת התקן. כאשר, חלק מהכיתות מתוקצבות ב-70% וחלקן מתוקצבות ב-100%.

סייעות חריגות

סל שעות סיוע תגבור מועבר למחוזות ומשמש למקרים הבאים:

לכיתות המאכלסות תלמידים עם לקויות מורכבות – ניתן להקצות שעות חריגות לסייעות כיתתיות ממכסת שעות התגבור המחוזית העומדת לרשות המחוז מדי שנה.

הוספת שעות סיוע תגבור לכיתות של לקויות מורכבות בתפקוד נמוך בהם נדרשת יותר מסייעת אחת בו זמנית – עפ"י קריטריונים שייקבעו במחוז.

שירותי היקף

תקצוב שמשרד החינוך משתתף במימונו עבור הארכת יום לימודים. על פי ההסכם עם מרכז השלטון המקומי משתתף משרד החינוך בהוצאות שירותי היקף וניקיון בגין הארכת יום הלימודים.