גני ילדים

נושא 19 במית"ר – סייעות

הנושא מיועד לתקצוב גילאי 5. המשרד מתקצב סייעות בהתאם לחישוב של מספר תקני של סייעות בשכבת גיל זו. מספר תקני של סייעות מתקבל ע"י שקלול סה"כ ילדים (כולל ילדי סטייה – זוהי תוספת ילדים להשלמת גני חינוך מיוחד לתקן.) ברשות בתקן לתקצוב.

נושא 3 במית"ר – שכל"ם גני ילדים

משרד החינוך מתקצב בשיטת פר-קפיטא. כלומר, מתבצע שקלול תקנים של סה"כ הוצאות של הגן שכוללות עלות העסקת גננת, עלות העסקת עוזרת והוצאות שאינן שכר.

נושא 33 במית"ר – גננות עובדות מדינה

משרד החינוך מחייב את הרשות המקומית בגין גננות עודפות בגילאי 5 וכל הגננות בגילאי 3-4 (שכן עלות העסקת הגננת כבר כלולה בתעריף פר-קפיטא). מספר הגננות לחיוב מתקבל ע"י הפחתת מספר משרות תקני בגילאי 5 מתוך סה"כ משרות גננות מדווחות.

נושא 614 במית"ר – סייעת שנייה

בגני ילדים בהם יש 30 ילדים ומעלה בגילאי 3-4 מתקצב המשרד סייעת שניה.

ילדי השלמה

משרד החינוך מאפשר לרשויות המקומיות להגיש בקשות לשיפוי בגין תת אכלוס של כיתות הגן. הסיבה לכך היא שמאחר והרשות המקומית חייבת לתת מענה חינוכי לכלל תושביה בהכרח יהיו גני ילדים שלא מאוכלסים באופן מלא. השיפוי נקרא "ילדי השלמה". את הבקשות לילדיי ההשלמה יש להגיש לא יאוחר מה-30 לנובמבר מדיי שנה. מדובר בתקנה תקציבית סגורה, דהיינו, סה"כ התקציב של המשרד בנושא ילדי ההשלמה מחולק בין כלל הרשויות.

*במועצות אזוריות כללי התקצוב של גני הילדים בגנים השונים דומים למדי לחישוב ילדי ההשלמה במועצות מקומיות ועיריות. קישור לפרטים בנושא: נהלים וטופס בקשת תקן גן – שכונות מרוחקות

ילדי סטייה

בגני חינוך מיוחד שינוי תקן תלוי בסוג הלקות. כך, למשל, בגן עם עיכוב התפתחותי התקן הינו 10 עד 12 ילדים. כדי למנוע עיוות משרד החינוך מוסיף לחישוב "ילדי סטייה" שמשלימים את מספר הילדים בגן לתקן לתקצוב (33 ברשות נטולת מענק ו-31 ברשות מקבלת מענק).