תקציבי חינוך

משרד החינוך מתקצב ילדים בגילאים מ-3 ועד 18. מרבית שירותי החינוך מופעלים ע"י הרשויות המקומיות ואילו משרד החינוך מעביר תקצוב. מדובר בתקציב ייעודי ,אשר מגיע לעתים עד 40% מכלל התקציב של הרשות המקומית ועל כן קיימת חשיבות עליונה למיצוי של ההכנסות ממשרד החינוך. מיצוי מלא של ההכנסות ממשרד החינוך יסייע לרשות המקומית להפנות משאבים לטובת החינוך.

גני ילדים – הגננות מועסקות ע"י משרד החינוך ואילו הסייעות, לרבות סייעת סבב וסייעת שניה מועסקות ע"י הרשות המקומית. הרשות המקומית גם נושאת בעלויות אחזקה ותפעול של הגן.

בתי ספר יסודיים וחטיבות הביניים – המורים מועסקים ע"י משרד החינוך ואילו עובדי המנהל (שרתים לרבות עובדי ניקיון ומזכירות) מועסקים ע"י הרשות המקומית. הרשות המקומית גם נושאת בעלויות האחזקה ותפעול של הגן.

חטיבה עליונה – גם עובדי ההוראה וגם עובדי המנהל מועסקים ע"י הרשות המקומית. הרשות המקומית גם נושאת בעלויות אחזקה ותפעול של הגן.

קב"טים ,קב"סים ופסיכולוגים חינוכיים מועסקים ע"י הרשות המקומית.

מקורות המידע

משרד החינוך הינו משרד אשר מקדם שקיפות. הן כללי התקצוב והן התקציבים עצמם נגישים בצורה פשוטה באמצעות רשת האינטרנט. בנוסף למערכות פתוחות לכל, קיימות גם מערכות מידע ייעודיות של הרשויות אשר הגישה אליהן ניתנת באמצעות שם משתמש וסיסמא.

כללי תקצוב:

החוברת כוללת הסברים מפורטים לגבי אופן החישוב של כל נושאי התקצוב , הרלוונטיים לרשויות המקומיות

החוברת כוללת הסברים טכניים לגבי אופן החישוב של כל נושאי התקצוב הרלוונטיים לרשויות המקומיות.

החוזרים החודשיים של מנהל הכלכלה המתפרסמים יחד עם דו"ח מית"ר חודשי כוללים עדכונים חשובים של אותו חודש, דגשים וטעויות שנתגלו וכו'.

תקצוב:

מערכת הכוללת את התקצוב החודשי והמצטבר של כל הבעלויות.

חשוב לציין שהכניסה למערכת הינה ללא סיסמא (פתוחה לכל). ניתן לאתר בעלות לפי שם או סמל מוטב.