תקציבי הרווחה

תקציב הכנסות רווחה ברשויות המקומיות מהווה כ 10% מסך תקציב הכנסות הרשות. אנו מתמחים בבקרת הכנסות רווחה על כלל בתחומים הבאים:

בחינת השתתפות הרשות בתקציבי רווחה

מיפוי ויעוץ למיצוי הכנסות הרשות בתקציבי רווחה

ייעוץ כח אדם ושכר במחלקות רווחה