תקצוב בריאות בבתי ספר

תקצוב בתי ספר מקדמי בריאות  – נושא 535

 • משרד החינוך מבקש לתקצב בתי ספר שהוכרו כבתי ספר מקדמי בריאות.
 • בית ספר מקדם בריאות הינו בית ספר החורת על דגלו הטמעת הרגלים בריאים, תמיכה וקידום התנהגות בריאה בקרב הלומדים, העובדים ובעלי התפקידים.
 • בתי הספר המעוניינים להצטרף לתכנית – יש לשלוח את תכנית העבודה על-פיה פועל ביה"ס ואת הצהרת המנהלת החתומה עד ט' בסיוון תשע"ט יום ד', 12 ביוני , 2019!
 • גובה תקצוב בתי ספר בהתאם לדירוגם כבתי ספר מקדמי בריאות :

לכוכב 1 – עד 3000 ₪

לכוכב 2 – עד 3500 ₪

לכוכב 3 – עד 4000 ₪

למתמיד – עד 4500 ₪

 • מערכת החינוך נרתמה לעשייה חינוכית מעמיקה ומשמעותית שמטרתה עיצוב התנהגות בריאה בקרב תלמידים מורים, מנהלים והורים.
 • במסגרת שיתופי הפעולה בין משרד החינוך לבין משרד הבריאות, הוגדר יעד משותף רב שנתי בו עד שנת 2020 יפעלו כל מוסדות החינוך כמקדמי בריאות במסגרת התכנית הלאומית " אֶפְשָׁרִיבָּרִיא".

על בתי הספר המעוניינים להשתתף בתכנית בצע את הפעולות הבאות:

 1. קריאת הצהרת המנהל והכרת מדרג הכוכבים לבתי ספר מקדמי בריאות.
  להלן קישור PDF לקריאת הצהרת המנהל.
 2. מילויי טופס הצהרת מנהל לפי החלוקה למחוזות, ושליחתו:


טופס רישום למחוז צפון

טופס רישום למחוז חיפה

טופס רישום למחוז מרכז

טופס רישום למחוז תל אביב

טופס רישום למחוז ירושלים

טופס רישום למחוז דרום

טופס רישום למחוז חרדי

טופס רישום למחוז התישבותי


 

 1. כתיבה ויישום של תכנית שנתית בית ספרית לתחום הבריאות הכוללת מטרות, יעדים, תכנים, פעילויות, מעקב והערכה. בתהליך התכנון והכתיבה ניתן להיעזר:

 

יש לשלוח את התכנית הכתובה והצהרת המנהל  לרפרנטית המחוזית על פי הכתובת בקול הקורא.

 

המרכיבים המתוקצבים במסגרת התכנית:

משרד החינוך יקצה תקציב לפעילויות הבאות :

1 .רכישת ציוד ספורט להפעלה המונית

2 .מתקני שתית מים קרים

3 .אירועים קהילתיים בקידום בריאות

4 .הרצאות וסדנאות מומחים מתחום הבריאות לצוות החינוכי, לתלמידים ולהורים.