שכר עובדי הוראה

על בעלות חלה חובה להעסיק את עובדי ההוראה עפ"י ההוראות של ההסכמים הקיבוציים של עובדי ההוראה ועפ"י טבלאות משרד .

אנו מעניקים מענה שוטף בתחום השכר בהתאם לעדכונים בהסכמים קיבוציים וחוזרי משרד החינוך ומבצעים בדיקות תלושי שכר עובדים לפי דרישת הרשות לבדיקת תשלומים ביתר או בחסר. במידת הצורך ולפי דרישת הבעלות, נבצע סימולציות שכר עובדי הוראה.