ביקורת שכר עובדי הוראה

משרדנו מתמחה בחישוב ובדיקת שכר עו"ה על כל רכיביו בהתאם להסכמים הקיבוציים המגדירים את מכלול תנאי העסקתו של עובד הוראה לרבות:
• שכר משולב לפי השכלה והוותק
• היקפי משרה לרבות שעות גיל
• גמולים שונים כגון גמולי השתלמות, גמולי כפל תואר, גמול תואר שני/שלישי, גמול חינוך כיתה, גמול הכשרות, גמול בגרות, גמול פיצול, גמול ריכוז, גמול חינוך מיוחד, גמול ליווי טיולים, גמול ניהול, גמול יועץ חינוכי ועוד.
• הפרשות המעסיק: קרן השתלמות וקופות גמל/קרנות פנסיה.
• הזכויות הסוציאליות של המורים – חופש, הבראה, ביגוד, ימי מחלה וכו'.
במסגרת הבקרה יוגש דו"ח 1313 מפורט הכולל את סך תשלומי הרשות ביתר / בחסר בגין כל נושא ובכלליותו.