שכר עובדי הוראה

על בעלות חלה חובה להעסיק את עובדי ההוראה עפ"י ההוראות של ההסכמים הקיבוציים של עובדי ההוראה ועפ"י טבלאות משרד .
התחולה של ההסכמים הינה על עובדים אשר מוגדרים כעובדי הוראה : מורים וגננות בגני ילדים.
שרתים , מזכירים , לבורנטים , ספרנים , עובדי סיוע טכני וסייעות בגני הילדים אינם נמנים על עובדי הוראה ועל כן ההסכמים הללו אינם חלים עליהם.
משרדנו נותן מענה שוטף בתחום השכר בהתאם לעדכונים בהסכמים קיבוציים וחוזרי משרד החינוך ומבצע בדיקות תלושי שכר עובדים לפי דרישת הרשות לבדיקת תשלומים ביתר או בחסר.
במידת הצורך ולפי דרישת הבעלות, משרדנו יבצע סימולציות שכר עובדי הוראה.