מיצוי תקציבי חינוך

החברה מעסיקה רו”ח וכלכלנים בכירים בתחום אשר בודקים בצורה מקיפה ויסודית את כלל סעיפי התקצוב ממשרד החינוך לרשויות המקומיות והבעלויות

 

תקציבי הרווחה

החברה מעסיקה עובדים בכירים בתחום – יוצאי משרד הרווחה לשעבר אשר בודקים בצורה מקיפה ויסודית את כלל סעיפי התקצוב ממשרד הרווחה.

 

מיצוי תקציבי אבטחת מוסדות חינוך

חברתנו פיתחה שירות פורץ דרך בתחום מיצוי הכנסות אבטחת מוסדות חינוך ממשרד לביטחון פנים ומשטרת ישראל.

 

יעוץ כלכלי ועבודות כלכליות

החברה מלווה רשויות מקומיות, תאגידים עירוניים ועמותות חינוך וגופים ממשלתיים בעריכת תוכניות כלכליות, עסקיות ואסטרטגיות במגוון נושאים

שכר עובדי הוראה

החברה נותנת מענה שוטף בתחום השכר בהתאם לעדכונים בהסכמים קיבוציים וחוזרי משרד החינוך ומבצע בדיקות תלושי שכר עובדים לפי דרישת הרשות לבדיקת תשלומים ביתר או בחסר.

 

קולות קוראים – ניהול ובקרת תקצוב

לחברה ניסיון רב בניהול כולל של תקצוב קולות קוראים החל משלב הגשת הקול קורא ובניית התכנית הכלכלית המשך בליווי שוטף לאורך כל שלבי התכנית וכלה בהגשת דוחות הביצוע ומיצוי מלא של ההכנסות וההוצאות.

יעוץ בתחום מכרזים ברשויות 

לחברה ניסיון רב בליווי כלכלי של מכרזים ברשויות, הליווי נעשה בפיקוח וליווי ישיר של רו"ח רון פישמן, ככל שנדרש אנו מקיימים שיתוף פעולה עם עו"ד מומחים בתחום המכרזים ברשויות המקומיות.

הליכי המכרז מתבצעים בהתאם להנחיות וכללי  משרד החינוך תוך שמירה על האינטרסים הכלכליים של הרשות.

יעוץ ושירותי ביקורת פנים 

בחברה קיימת חטיבה עצמאית בתחום ביקורת פנים בעלת ניסיון רב בביצוע ביקורות פנים ברשויות, תאגידים עירוניים, בעלויות חינוך ועמותות. הנותנת שירותי ביקורת פנימית , עריכת סקרי סיכונים, בניית נהלי עבודה וזאת  עם אוריינטציה לתאגידים עירוניים ומשרדי ממשלה.

מיצוי תקציבי חינוך

החברה מעסיקה רו”ח וכלכלנים בכירים בתחום אשר בודקים בצורה מקיפה ויסודית את כלל סעיפי התקצוב ממשרד החינוך לרשויות המקומיות והבעלויות

 

תקציבי הרווחה

החברה מעסיקה עובדים בכירים בתחום – יוצאי משרד הרווחה לשעבר אשר בודקים בצורה מקיפה ויסודית את כלל סעיפי התקצוב ממשרד הרווחה.

 

 

מיצוי תקציבי אבטחת מוסדות חינוך

חברתנו פיתחה שירות פורץ דרך בתחום מיצוי הכנסות אבטחת מוסדות חינוך ממשרד לביטחון פנים ומשטרת ישראל.

 

 

יעוץ כלכלי ועבודות כלכליות

החברה מלווה רשויות מקומיות, תאגידים עירוניים ועמותות חינוך וגופים ממשלתיים בעריכת תוכניות כלכליות, עסקיות ואסטרטגיות במגוון נושאים

 

שכר עובדי הוראה

החברה נותנת מענה שוטף בתחום השכר בהתאם לעדכונים בהסכמים קיבוציים וחוזרי משרד החינוך ומבצע בדיקות תלושי שכר עובדים לפי דרישת הרשות לבדיקת תשלומים ביתר או בחסר.

 

קולות קוראים – ניהול ובקרת תקצוב

לחברה ניסיון רב בניהול כולל של תקצוב קולות קוראים החל משלב הגשת הקול קורא ובניית התכנית הכלכלית המשך בליווי שוטף לאורך כל שלבי התכנית וכלה בהגשת דוחות הביצוע ומיצוי מלא של ההכנסות וההוצאות.

יעוץ בתחום מכרזים ברשויות 

לחברה ניסיון רב בליווי כלכלי של מכרזים ברשויות, הליווי נעשה בפיקוח וליווי ישיר של רו"ח רון פישמן, ככל שנדרש אנו מקיימים שיתוף פעולה עם עו"ד מומחים בתחום המכרזים ברשויות המקומיות.

הליכי המכרז מתבצעים בהתאם להנחיות וכללי  משרד החינוך תוך שמירה על האינטרסים הכלכליים של הרשות.

יעוץ ושירותי ביקורת פנים 

בחברה קיימת חטיבה עצמאית בתחום ביקורת פנים בעלת ניסיון רב בביצוע ביקורות פנים ברשויות, תאגידים עירוניים, בעלויות חינוך ועמותות. הנותנת שירותי ביקורת פנימית , עריכת סקרי סיכונים, בניית נהלי עבודה וזאת  עם אוריינטציה לתאגידים עירוניים ומשרדי ממשלה.