רכישת מכשיר החייאה

עיקרי הנחיות תקצוב רכישת מכשירי החייאה (דפיברילטור) למוסדות חינוך – נושא 652

נושא חדש במית"ר !!!

משרד החינוך יסייע באופן חד פעמי ברכישת מכשירי החייאה וזאת באמצעות מתן תקצוב בפריסה הדרגתית במשך שלוש שנות לימודים תשע"ט- תשפ"א.

 • בשנה"ל תשע"ט תוקצבו אשכולות 1-4 – יש לשים לב אשכולות 5 ומעלה שקיבלו תקצוב במית"ר דצמבר 18 הסכום קוזז במית"ר העוקב!
 • סכום התקצוב הוא 6,000 ₪ למוסד חינוך בו לומדים מעל 500 תלמידים  עבור רכישה חד פעמית של מכשיר החייאה.
 • יש לוודא לפני הרכישה כי קיימת תעודת רישום תקפה והמכשיר המוצע מופיע ברשימת משרד הבריאות.
 • יש להגיש דוח ביצוע מלווה באסמכתאות המעידות על הרכישה. עד תום שנת הלימודים בה התקבל התקצוב – אי המצאת דוח ביצוע וכתב התחייבות יובילו לקיזוז התקצוב!

רקע

במהלך שנה"ל תשע"ח אושר בכנסת תיקון ל"חוק לימוד עזרה ראשונה והחזקת מכשירי החייאה וערכות עזרה ראשונה בבתי ספר, תשס"א-2001" ("להלן החוק").

בתיקון זה נקבעה חובת החזקת מכשיר החייאה  לבית ספר בו לומדים מעל 500 תלמידים אשר תוחל בהדרגה בשנים תשע"ט- תשפ"א.

לצורך יישום החוק הוחלט כי משרד החינוך יסייע באופן חד פעמי ברכישת מכשירי החייאה וזאת באמצעות מתן תקצוב בפריסה הדרגתית במשך שלוש שנות לימודים תשע"ט- תשפ"א כמפורט להלן:

 

סכום התקצוב

עלות התקצוב היא עד תקרה של 6,000 ₪ למוסד חינוך עבור רכישה חד פעמית של מכשיר החייאה.

 

המוסדות המתוקצבים

 • מוסדות רשמיים – התקצוב מועבר לרשות המקומית
 • מוכש"ר  הפועל ברישיון – התקצוב מועבר לבעלות

גודל המוסד

הזכאות לתקצוב הינה למוסדות חינוך בהם לומדים מעל 500 תלמידים  – המועד הקובע לבחינת גודל מוסד החינוך הינו חודש מאי של שנת הלימודים הקודמת לשנה בה ניתן התקצוב ( מאי 2018 עבור שנה"ל תשע"ט)

 

ערכת החייאה

 • התקצוב יועבר רק עבור ערכת החייאה המאושרת על ידי משרד הבריאות, יש לוודא לפני הרכישה כי קיימת תעודת רישום תקפה והמכשיר המוצע מופיע ברשימת משרד הבריאות.
 • יש לבצע את ההתקנה של המכשירים בהתאם להנחיות הזמניות שפורסמו

 

אופן העברת התקצוב

 • פריסת התקצוב לפי אשכולות למ"ס:
 • פעימה ראשונה – אשכולות 1-4: במהלך תשע"ט, הפעימה הועברה במית"ר דצמבר 18.
 • פעימה שניה – אשכולות 5-7: במהלך תש"פ
 • פעימה שלישית – אשכולות 8-10: במהלך תשפ"א

 

 • מועד הרכישה

התקצוב יועבר רק לגבי רכישה של ערכות החייאה שהתבצעה החל מחודש מאי 2018 וכאמור בהתאם לפריסה על פי אשכולות למ"ס.

 • דוחות ביצוע
 • לאחר ביצוע רכישה  על הרשות/הבעלות להגיש דוח ביצוע מלווה באסמכתאות המעידות על הרכישה.
 • יש להגיש את דוח הביצוע לדוא"ל ייעודי אותו פרסם משרד החינוך  עד תום שנת הלימודים בה התקבל התקצוב – לדוג': בפעימה הראשונה עד 30.6.19. בנוסף יש להגיש כתב התחייבות עד למועד זה.
 • אי המצאת דוח ביצוע וכתב התחייבות יובילו לקיזוז התקצוב!