קייטנות אנגלית

קול קורא לרשויות לפתיחת קייטנת אנגלית בחופש הגדול

פורסם קול קורא לרשויות לפתיחת קייטנת אנגלית במסגרת פיילוט!

מטרת התוכנית לקדם את לימודי האנגלית בכלל והשפה המדוברת בפרט בקרב תלמידי ישראל.

התוכנית תופעל באשכולות 4-1 של הלשכה מרכזית לסטטיסטיקה, במוסדות החינוך הפועלים בפלטפורמה של בתי הספר של החופש הגדול ובאותם התאריכים ( 3 שבועות)

במהלך הפעלת התוכנית יעסקו המשתתפים בתכנים איכותיים ומבוקרים ויתנסו בטיפוח כישרונות ויכולות בתחומי ההעשרה, וכל זאת בשפה האנגלית בלבד.

התוכנית מיועדת לתלמידים בוגרי כיתות ה' בחינוך הרגיל, בבתי הספר הרשמיים ובבתי הספר המוכרים שאינם רשמיים (מוכש"ר).

תאריך אחרון להגשת הבקשות 23/5/2019

אין לקיים פעילות לפני קבלת אישור הבקשה וגובה ההקצבה על ידי  וועדת ההקצבות.

להרחבה