קורס שכר עובדי הוראה ברשויות מקומיות

מרכז השלטון המקומי פותח ב-7.5.19  קורס שיעסוק בתנאי העסקת עובדי הוראה וזכויותיהם ויקנה ידע וכלים להתמודדות עם סוגיות בשכר .

היועץ האקדמי של הקורס רון פישמן, רו"ח. בקורס יטלו חלק המומחים המובילים בתחום לצד נציגי משרד האוצר,משרד החינוך,מרכז השלטון המקומי והארגונים היציגים

הקורס יתפרס ל-7 מפגשים מידי יום שלישי ויכלול חומר עיוני, הרצאות פרונטאליות מלוות בסוגיות מעשיות ועקרוניות, סימולציות ותרגול.

מטרות הקורס- 

v      הקניית ידע וכלים להתמודדות עם תנאי העסקת עובדי הוראה, בדגש על רפורמות "עוז לתמורה" ו"אופק חדש" פנסיה ועוד.

v      הבהרה והעמקה של סוגיות מורכבות בשכר עובדי הוראה.

v      הצגת פתרונות למחלוקות ביישום והטמעת הפרקטיקה של ההסכמים.

v      הכרות עם נציגי משרד החינוך, האוצר  והגורמים המשפיעים הנוספים

אוכלוסיית היעד-

מנהלי מח' לחינוך, ס/מנהלי מחלקות לחינוך, מנהלי משאבי אנוש ועובדי משאבי אנוש, חשבי שכר, מנהלי מוסדות חינוך עי"ס, מנהלי איגודי ערים לחינוך, מזכירי רשויות מקומיות ועוד.  

מתכונת הלימודים-

היקף השעות בקורס:   49 שעות (7 מפגשים)

יום הלימודים:              יום  ג', בין השעות 09:00 – 15:15

מקום הלימודים:          מרכז השלטון המקומי, רח' הארבעה 28, מגדל חאג'ג צפוני, קומה 7,  ת"א

(במרחק הליכה מתחנת רכבת השלום, ת"א)

מועד פתיחת הקורס:  7 במאי 2019

להלן מועדי המפגשים בקורס: 7.05, 14.05, 21.05, 28.05, 4.06, 11.06, 18.06

להרשמה יש להכנס לרישום מקוון של מרכז השלטון המקומי.