קורס שכר עובדי הוראה

מרכז השלטון המקומי פרסם את הקורסים שיפתחו בשנים 2019-2020.

היועץ האקדמי של הקורסים – רון פישמן, רו"ח.

מתמחה בליווי וייעוץ לרשויות מקומיות.

אחד מהקורסים הוא:

קורס שכר עובדי הוראה

הקורס יעסוק בתנאי העסקת עובדי הוראה וזכויותיהם ויקנה ידע וכלים להתמודדות עם סוגיות בשכר.

בקורס יטלו חלק מהמומחים המובילים

בתחום לצד נציגי משרד האוצר, משרד החינוך,

משרד הרווחה , מרכז השלטון המקומי

והארגונים היציגים.

הקורס כולל חומר עיוני, הרצאות

פרונטאליות ותרגולים.

להסבר מפורט ואופן הרשמה