קורס מיצוי תקציבי חינוך

מרכז השלטון המקומי פרסם את הקורסים שיפתחו בשנים 2019-2020.

היועץ האקדמי של הקורסים – רון פישמן, רו"ח.

מתמחה בליווי וייעוץ לרשויות מקומיות.

 

אחד מהקורסים הוא:

קורס מיצוי תקציבי חינוך

הקורס יעסוק באופן תקצוב הכנסות ממשרד החינוך

והקניית כלים לבניית תקציב, בקרה ומיצוי ההכנסות לרשות.

 

בקורס יטלו חלק מהמומחים המובילים

בתחום לצד נציגי משרד האוצר, משרד החינוך,

משרד הרווחה , מרכז השלטון המקומי

והארגונים היציגים.

הקורס כולל חומר עיוני, הרצאות

פרונטאליות ותרגולים.

להסבר מפורט ואופן הרשמה