קורס מיצוי תקציבי חינוך ורווחה – מרכז השלטון המקומימרכז השלטון המקומי בשיתוף עם איגוד מנהלי מחלקות חינוך פותח כמדי שנה קורס בנושא מיצוי תקציבי חינוך.

קישור לסילבוס הקורס, יצירת קשר והרשמה: סילובוס קורס מיצוי תקציבי חינוך

היועץ האקדמי של הקורס – רו"ח רון פישמן. בקורס ירצו טובי המומחים בתחום תקציבי החינוך וכן בעלי תפקידים בכירים ממשרד החינוך. הקורס מיועד לקשת רחבה של בעלי תפקידים ברשויות מקומיות אשר עוסקים בנושא תקציבי החינוך ומעוניינים להעשיר את הידע בתחום ולקבל כלים מעשיים בכל הקשור למיצוי ובקרה על תקציבי החינוך.  הקורס יכלול תרגול ביישום הכלים שהוקנו בו הלכה למעשה.  הנושאים שיילמדו בקורס:

* תקצוב חטיבה עליונה

* תקצוב גני ילדים

* תקצוב היסעים

* תקצוב חינוך מיוחד

* אגרות תלמידי חוץ

* חוק נהרי

* ניהול עצמי בבתי הספר היסודיים

* איתור מקורות חוץ תקציביים – קולות קוראים ותמיכות

בנוסף, מרכז השלטון המקומי משיק קורס נוסף בליוויו של רו"ח רון פישמן בנושאים הקשורים למיצוי תקציבי רווחה.

הקורס מיועד למנהלי מחלקות רווחה ותקציבאים ובמסגרת הקורס המשתתפים ילמדו נושאים הקשורים לבקרת

הכנסות לרשות המקומית ממשרד הרווחה, יחסי הגומלין בין השלטון המקומי לשלטון המרכזי והשתתפות הרשות

המקומית בתקציבי הרווחה. קישור לסילבוס של הקורס ופרטי הרשמה: קורס בקרת תקציבי רווחה

מרכז השלטון המקומי הציב יעד מרכזי להרחבת הידע המקצועי של עובדי הרשויות המקומיות ולמיסוד הידע המוניציפאלי במסגרת הקמת מרכז אקדמי לשלטון מקומי.

UniverCity יהווה מרכז ארצי ללימודי שלטון מקומי ומקור ידע תיאורטי ופרקטי לעולם המוניציפאלי. השילוב בין הניסיון המעשי ללימודים העיוניים והניסיון רב השנים של מרכז השלטון המקומי בהכשרות עובדים, יצרו תשתית ידע איכותית שתתרום להכשרה המקצועית של נבחרי הציבור והעובדים.

פעילותו של הקמפוס תתקיים במרכז הדרכה מתקדם וחדשני בתל אביב והוא ייתן מענה לכלל הרשויות מכל רחבי הארץ.

קישור לתוכנייה המלאה שלה הקמפוס:

קמפוס UniverCity_1

קמפוס UniverCity_2

קמפוס UniverCity_3