קול קורא – תוכנית להנגשה פרטנית באמצעות כלים טכנולוגיים

מטרת הנגישות הפרטנית היא לאפשר לתלמידים עם מוגבלות לקחת חלק פעיל ועצמאי ככל הניתן בחיי המוסד החינוכי , כמו שאר בני גילם ללא מוגבלות.
האביזרים הטכנולוגיים הניתנים במסגרת התקצוב הנוכחי מיועדים לסייע לתלמידים להתמודד ביעילות עם המגבלה, להנגיש עבורם את הפעילויות מהן הם מנועים עקב המגבלה, להנגיש עבורם ידע בערוצים ויזואליים במקום שמיעתיים, או שמיעתיים במקום ויזואליים, לאפשר להם תקשורת בערוצים חליפיים, לאפשר להם לרכוש ידע, להבין את העולם שסביבם ולהביע את עצמם כמו שאר בני גילם ללא מגבלה.
מטרת התקצוב אינה לתת כלי הוראה טובים יותר לצוות ההוראה, או לאפשר למידה טובה יותר, קלה יותר, אלא כלים להתמודדות עם המגבלה עבור התלמידים עצמם.

לפרטי  התוכנית המלאים: קול קורא – תוכנית להנגשה פרטנית