קולות קוראים – ניהול ובקרת תקצוב

לחברה ניסיון רב בניהול כולל של תקצוב קולות קוראים החל משלב הגשת הקול קורא ובניית התכנית הכלכלית המשך בליווי שוטף לאורך כל שלבי התכנית וכלה בהגשת דוחות הביצוע ומיצוי מלא של ההכנסות וההוצאות.

איתור קולות קוראים רלוונטים

ניתוח כלכלי של הקולות הקוראים והצגת משמעויות

סיוע בהגשה הקול הקורא

בקרה תקציבית של הקול הקורא וניהול של התוכנית כמשק כספים סגור

הכנת וליווי דוח הביצוע

התחשבנות מול מפעילים חיצוניים

ליווי בקרות משרדי ממשלה