עדכון בתוכנית ניצנים

נמצא פתרון למשבר הצהרונים!

ראש הממשלה ושר האוצר הודיעו כי תוכנית ניצנים תמשיך גם לשנה"ל תש"פ בכל האשכולות.
1. ההשלכות העיקריות של הנושא הינם:

1.1 יש לערוך חוזים הכוללים נספח תקציבי מוגדר עם כל מפעיל ומפעיל.
1.2 בנספח התקציבי יש להבהיר את אופן ההתחשבנות לפי מסגרת/תלמיד
1.3 יש לקזז תקורות רשותיות מהתעריף למסגרת/ תלמיד
1.4 תעריף סופי אפשר לקבוע רק לאחר שיצא קול קורא עם תעריפים עדכניים לשנת תש"פ

2. הקול קורא לשנת תש"פ נמצא באישורים אחרונים של המשרד וצפוי לצאת בקרוב.