שולחן עגול שהתקיים ב-29.8.17 במשה"ח לתשע"ח

סיכום שולחן עגול שהתקיים בתאריך 29.8.17  במשרד החינוך לקראת שנה"ל תשע"ח.

להלן דגשים בנוגע לדיווח מצבת עובדי הוראה ורמת השרות:

  1. יועצים ומחנכים  שלא ברפורמה יאושרו אוטומטית.
  2. מענק שעות – חייבים לדווח במנבסנ"ט במסגרת שעות פרונטליות במקצוע, והמורה מחוייב לתת את הפרטניות ותומכות ההוראה המשתמעות מכך.
  3. החל מהשנה חלה חובה לדווח את שעות מ"מ של מורות בחופשת לידה, יפתח סטטוס חדש במנבסנ"ט וזה אומר שאם המורה לא מהמניין, יש להוציא לו אישור העסקה.
  4. לגבי חתימת רו"ח על המצבת, חתימה ראשונה חייבת להיות עד 31/1/18, לאחר מכן ניתן לעשות עדכונים, כאשר חתימה אחרונה וסופית עד 3/5/18.
  5. משרד החינוך החל בפיילוט של מערכת חדשה לדיווח רמת השרות, השנה הדיווח יהיה עדיין במערכת הישנה. בתי ספר שרוצים להצטרף לפיילוט, אבקש  להודיע לי ואצרף אותכם. המשמעות הינה דיווח כפול בשתי המערכות השנה.
  6. דו"חות מענק יובל במערכת עוש"ר עודכנו לאחר שבדו"חות הראשונים היו ליקויים, התשלום/קיזוז בגין השינוי יהיה בחודש הקרוב.