ניצנים-סיבות לקיזוז רוחבי והגשת דוחו"ת

1. בחודשים האחרונים ביצע משרד החינוך קיזוז רוחבי לרשויות רבות, בעקבות בקרות שטח שביצע במהלך שנת הלימודים תשע"ח.

בבדיקה שערכנו עלו סוגיות הדורשות בירור מעמיק, בין היתר עלו הסוגיות הבאות:

1.1 משרד החינוך התקשה למצוא את כתובת המוסד – כאשר המשרד לא מצא את כתובת המוסד הוא השית על הרשות כפל קנס. במקרים רבים בהם בדקנו את הנושא עלה כי הקיזוז אינו מוצדק ממספר סיבות הדורשות הבהרות ממוקדות ומקצועיות מצד הרשות. במקרים בהם אכן כתובת המוסד לא מעודכנת ,יש חשיבות עליונה לעדכן את כתובת המוסד במחלקת תקן במשרד החינוך טרום פתיחת שנת הלימודים.

1.2 משרד החינוך טען כי המוסדות סגורים – גם במקרה כזה המשרד השית על הרשות כפל קנס. דוחות גבייה מההורים, דוחות נוכחות ומקרים רבים נוספים לא הספיקו בשלב זה מול טענות המשרד. אנו ממליצים לקיים סיורים משותפים עם הפיקוח במהלך שנת הלימודים תש"פ ולהחתים אישור על קיום הפעילות במהלך השנה השוטפת.

בחודש זה יש להגיש למשרד החינוך דוחות ביצוע שנתיים על ניצול התקציב בתוכנית. יש לשים דגש על ויסותים מותרים בין הסעיפים ובקרה כוללת מול הנהלת חשבונות לרישום כלל הוצאות הפרויקט (כולל תקורות פזורות) בדו"ח, בכדי למנוע אובדן הכנסות משמעותי.

משרדנו "מוניסיטי ישראל" בשיתוף עם משרד "רון פישמן ושות רואי חשבון" מייצג ומלווה רשויות רבות בנושא זה בהצלחה, עם המלצות רבות מאנשי מפתח רבים בשלטון המקומי.