מכתב בגין אובדן כספי תקצוב גני ילדים ברשויות

בשבוע האחרון עלו שאלות ותהיות לגבי תקצוב גני הילדים ככלל וילדי השלמה בפרט עקב כנס ראשי רשויות.
הרינו להתריע כי על פי הנאמר, התכנים מבוססים על חוסר הבנה עמוק של שיטת התקצוב
ונוגדים את ההנחיות של משרד החינוך בנושא. להלן עיקרי התקצוב והסברן במכתבים המצורפים מטה: