מיצוי תקציבי חינוך

משרד החינוך מתקצב ילדים בגילאים מ-3 ועד 18. מרבית שירותי החינוך מופעלים ע"י הרשויות המקומיות ואילו משרד החינוך מעביר תקצוב. מדובר בתקציב ייעודי, אשר מגיע לעתים עד 40% מכלל התקציב של הרשות המקומית ועל כן קיימת חשיבות עליונה למיצוי של ההכנסות ממשרד החינוך – מיצוי מלא של ההכנסות ממשרד החינוך יסייע לרשות המקומית להפנות משאבים לטובת החינוך.

אנו מתמחים במיצוי הכנסות בתחום החינוך על כלל מרכיביו לרבות:

גני ילדים

יסודי וחטיבת ביניים

חטיבה עליונה

חינוך מיוחד

הסעות

ביקורת ניצול שעות תקן

ייעוץ בנושא תקציבי ניצנים