מגזין רשויות – גיליון מס' 5 – בקרת תקן שעות חטיבה עליונה

קביעת תקן שעות הלימודים נעשית ע"י משרד החינוך ומהווה אתגר תקציבי ופדגוגי עבור הרשויות המקומיות.

במאמר אשר התפרסם בגיליון 5 של מגזין רשויות מפרט רו"ח רון פישמן על הגישות הרווחות בתקצוב שעות לימוד, ניצול אפקטיבי של התקן ושיטות להמרת השעות לערכים כספיים.

למאמר השלם בנושא ניתן לפנות לקישור הבא.