כתבה במגזין רשויות – גיליון דצמבר 17 – תקצוב גני ילדים

מגזין רשויות גיליון דצמבר 17 מכיל כתבה מאת רו"ח רון פישמן בנושא תקצוב גני ילדים.

אכלוס גבוה בכיתות גן מאפשר צמצום בהוצאות הרשות בגין גני הילדים ומקטין את הפער בין

הוצאות להכנסות. לשם כך, יש לקבוע הליכי בקרה ולתת העדפה לגנים תלת גילאים.

על הרשות המקומית לוודא כי כלל הילדים הקלוטים על ידה מתוקצבים ע"י משרד החינוך

במטרה למנוע כפילות, ילדים חריגי גיל ושגיאות מערכת.

לכתבה המלאה בנושא