לקוחות

בין לקוחות החברה ניתן למנות רשויות מקומיות, תאגידים עירוניים, בעלויות חינוך ועמותות.

החברה מספקת שירותי ייעוץ, ליווי ובקרה כלכלית אסטרטגית במגוון תחומי הפעילות המוניציפאלית.

עיריות:

 

מועצות אזוריות:

 

תאגידים עירוניים:

 

עמותות: