יעוץ כלכלי ועבודות כלכליות  

החברה מלווה רשויות מקומיות, תאגידים עירוניים ועמותות חינוך וגופים ממשלתיים בעריכת תוכניות כלכליות, עסקיות ואסטרטגיות במגוון נושאים:

חוות דעת כלכליות

חוות דעת לבית משפט

תוכניות הבראה והתייעלות

בחינת (מטצ'ינג) השתתפות הרשות בתחומי חינוך/רווחה

ניתוח כלכלי וייעול מערך  היסעים