יעוץ ושירותי ביקורת פנים

בחברה קיימת חטיבה עצמאית בתחום ביקורת פנים בעלת ניסיון רב בביצוע ביקורות פנים ברשויות, תאגידים עירוניים, בעלויות חינוך ועמותות. הנותנת שירותי ביקורת פנימית , עריכת סקרי סיכונים, בניית נהלי עבודה וזאת  עם אוריינטציה לתאגידים עירוניים ומשרדי ממשלה.

ביקורת פנים ברשויות מקומיות ותאגידים עירוניים

שירותי גוף מבקר לעמותות

ביקורת תהליכים במשרדי ממשלה

ליווי גופים כלכליים, מלכ"רים וגופים מתוקצבים

גיבוש, יישום ואכיפת תכניות הבראה.

ביקורת שכר עובדי קבלן עפ"י חוק להגברת אכיפה

ביקורת שכר עובדי הוראה