יעוץ בתחום מכרזים ברשויות

לחברה ניסיון רב בליווי כלכלי של מכרזים ברשויות, הליווי נעשה בפיקוח וליווי ישיר של רו"ח רון פישמן, ככל שנדרש אנו מקיימים שיתוף פעולה עם עו"ד מומחים בתחום המכרזים ברשויות המקומיות.

הליכי המכרז מתבצעים בהתאם להנחיות וכללי  משרד החינוך תוך שמירה על האינטרסים הכלכליים של הרשות.

כמו כן אנו מלווים את הרשויות בבקרה על מימוש המכרז וההסכם והתחשבנות כוללת, על מנת להבטיח כי הגוף הזוכה יקיים את התחיבויותיו הכספיות והניהוליות.

להלן עיקרי השירותים בתחום זה:

ליווי והכנת מכרז בהליך בחירת מפעיל לחטיבה עליונה ע"פ חוזר מנכ"ל 4.2019

ביצוע בקרה שוטפת של התחשבנות מול רשתות חינוך

בקרת מכרזים בתחום היסעים

מכרזים מפעילי תוכניות חינוכיות – ניצנים , בית ספר של החופש הגדול.