חסומי שכל"ם

לאורך כל השנה המשרד לא ביצע הסתנכרנות עם משרד התמ"ת והדתות.

בשבוע האחרון סנכרן משרד החינוך את נתוני התלמידים מול המשרדים השונים והפסיק תקצוב של ילדים רבים

יש לוודא במערכת התלמידים החדשה שאין תלמידים חסומים.
במידה ויש, יש צורך לקבל אישור קב"ס, מנהל ומפקח ולהעביר לאגף אמח"י.