קול קורא "בתי הספר של החופש הגדול" לשנה"ל תשע"ח

פרסום קול קורא לתקצוב הרשויות המקומיות בתוכנית "בתי הספר של החופש הגדול" לשנה"ל תשע"ח

קורס מיצוי תקציבי חינוך ורווחה – מרכז השלטון המקומי

מרכז השלטון המקומי משיק קורס למיצוי תקציבי חינוך ורווחה בליוויו של רו"ח רון פישמן – מומחה ומוביל בתחום.

מכתב בגין אובדן כספי תקצוב גני ילדים ברשויות

מכתב פרוט ההתייחסות לנושאי תקצוב כספי גני ילדים בכנס ראשי רשויות של המרכז לשלטון מקומי

רמת שירות ומצבת עו"ה לתשע"ח – דיווח עשוי שלא להתבצע בזמן

הנושא נמצא בבדיקת החברה אל מול כלל הגורמים הרלוונטיים במשרד החינוך

כתבה במגזין רשויות – גיליון דצמבר 17 – תקצוב גני ילדים

בנושא גנ"י – על הרשות המקומית לוודא כי כלל הילדים הקלוטים על ידה מתוקצבים ע"י משרד החינוך

תוכנית להנגשה פרטנית באמצעות כלים טכנולוגיים

מטרת התוכנית היא לאפשר לתלמידים עם מוגבלות לקחת חלק פעיל ועצמאי בחיי המוסד החינוכי