הסמכת מתאם מחשוב

תקצוב של בתי ספר על יסודיים מושפע מפרמטר שנקרא "רמת שירות" .

רמת שירות היא מכלול שירותים שאינם הוראה כגון יועץ חינוכי ,רכז חינוך חברתי , עובדי סיוע טכני וכיו"ב.

רמת השירות היא ערך שנקבע באחוזים שמעים בין 89% ל-100% ומפשיעה על התקצוב של המוסד .

אחד מהתפקידים הכלולים בו הוא תפקיד של מתאם מחשוב ספרי,

אשר תפקידו תחזוקה ותפעול של מערכות המחשוב השונות שבשימוש בית הספר.

עד וכולל שנת הלימודים תשע"ט לא היו דרישות מיוחדות בכל הקשור להכשרתו והסמכתו של מתאם מחשוב בית ספרי

ואולם החל משנת הלימודים תש"פ,

משרד החינוך פרסם הנחיה שעל מתאם מחשוב בית ספרי להיות בעל הסמכה של טכנאי/הנדסאי מחשבים

או לחילופין בוגר קרוס מובילי/רכזי מחשוב .

ללא ההסמכה הזאת, לא יוכר מתאם המחשוב לצורך רמת השירות

ותקצוב המוסד ייפגע על כן מומלץ לבדוק את בעלי התפקידים ולהיערך בהתאם.