בדיקת הצעות מחיר למכרז

במסגרת הגשת הצעות מחיר על ידי הקבלנים למכרז לשירותי ניקיון או שמירה ברשויות יש לבדוק בהתאם לחוק :
• עלות שעה לעובד
• רווח קבלני
משרדנו בודק את עלות השעה שכל קבלן מציע שלא תפחת מעלות השעה בהתאם לחוקי המגן, הוראות תכ"מ וצווי ההרחבה.
בנוסף, נבדקים תחשיבי חברת הקבלן הכוללים את רכיבי עלות העובדים, שכר מפקח, חומרי ניקיון, כלי עבודה, הוצאות תקורה, מימון ועוד על מנת לבדוק קיום רווח קבלני.
הבדיקות כוללות קשר ישיר מול הקבלנים ומענה שוטף לרשות בכל הקשור לחוק.