בקשה לילדי השלמה – הנחיות וקריטריונים לשנה"ל תשע"ח

רשות מקומית המעוניינת להגיש בקשה לילדי השלמה, תמציא לאגף א' אמח"י פירוט על
אכלוס כל הגנים על פי האזורים ביישוב, בקובץ סידור הגנים (קובץ EXCEL) שנשלח אליה
במהלך אוקטובר (את הקובץ יש להחזיר במייל).

וכן טופס בקשה לאישור ילדי השלמה (טופס הבקשה יועבר חתום בקובץ PDF ובקובץ EXCEL ). בנוסף על הרשות לשלוח מפת יישוב מחולקת לאזורים (מפה לא ממוחשבת).
בקשה לאישור ילדי השלמה בגן תוגש עבור תלמידים בגילאי 6-5 בלבד בגנים המאוכלסים
בפחות מ – 28 תל', במקרים הבאים:
1 . הרשות פעלה לשיבוץ כל התלמידים במערכת הממוחשבת ואכלוס כתות הגן במקסימום
תלמידים (35 תל'), כאשר שיבצה קודם את גילאי 6-5 ולאחר מכן, אם נשאר מקום פנוי,
שיבצה את גילאי 4 הגדולים בהתאם.
2 . בכיתות שגודלן הפיזי הוא מתחת למינימום הדרוש, על הרשות להמציא מסמכים
מתאימים באמצעות המחוז לגבי שטח הגן (תסריטים או אישור מוסמך על שטח הגן
בהפרדה בין שטח כיתת הגן וחדרי הספח). על הרשות לפעול לפתיחת גן תקני לשנים הבאות.
3 . בכיתת גן יחידה בישוב וכן עבור כיתת גן יחידה במגמה בישוב גם במקרה בו הגן הנו רב
גילאי ובתנאי שבגן מחצית הילדים הינם בגילאי ילדי חובה, מתחת לכך לא יאושרו ילדי
השלמה.
4. כאשר מגמת הרשות הינה שיבוץ ילדים בגילאי חובה וטרום חובה יחד בכל אזורי
הרישום, במקרה זה יבדוק אגף אמח"י את ממוצע כלל התל' באזור הרישום, בהתייחס
למגמה.

הגנים שיכלול בבדיקה יהיו אלו שבהם ישנם לפחות מחצית ילדי חובה בגן. במקרה
בו הממוצע באיזור הרישום יהיה קטן מ- 28 ובגנים ישנם לפחות מחצית ילדי חובה יתוקצבו
הגנים הזכאים במחצית ילדי השלמה.
בקשות לילדי השלמה יש להגיש עד סוף חודש נובמבר. בקשות שיוגשו אחרי מועד זה
ויאושרו, התחולה תהיה מתחילת ינואר של אותה שנת לימודים.
בקשות שיגיעו אחרי חודש ינואר ידחו על הסף.

למסמך השלם בנושא: תשעח – הנחיות וקריטריונים לילדי השלמה.

לטופס סידור הגנים והנחיות למילויו:

טופס סידור גנים – הוראות מילוי

תשעח – טופס בקשה לילדי השלמה