ביקורת פנים

חטיבת ביקורת פנים של המשרד נותנת שירותי ביקורת פנים לרשויות מקומיות, בעלויות חינוך, תאגידים עירוניים, מועצות דתיות, עמותות ועוד.
בעבר ביצע הח"מ ביקורת כספים ותהליכית מטעם משרד ממשלה שונים לרבות משרד התמ"ת (דאז), משרד לשירותי הדת, משרד הבטחון, משרד האוצר ומשרד הפנים.
סוגי ביקורת פנים שבהם מתמחה המשרד
א. ביקורת מנהלית וכספית
ב. ביקורת שכר וכוח אדם
ג. ביקורת חקירתית
ד. ביקורות מיוחדות