קול קורא "בתי הספר של החופש הגדול" לשנה"ל תשע"ח

/
פרסום קול קורא לתקצוב הרשויות המקומיות בתוכנית "בתי הספר של החופש הגדול" לשנה"ל תשע"ח

קורס מיצוי תקציבי חינוך ורווחה - מרכז השלטון המקומי

/
מרכז השלטון המקומי משיק קורס למיצוי תקציבי חינוך ורווחה בליוויו של רו"ח רון פישמן - מומחה ומוביל בתחום.

מכתב בגין אובדן כספי תקצוב גני ילדים ברשויות

/
מכתב פרוט ההתייחסות לנושאי תקצוב כספי גני ילדים בכנס ראשי רשויות של המרכז לשלטון מקומי

רמת שירות ומצבת עו"ה לתשע"ח - דיווח עשוי שלא להתבצע בזמן

/
הנושא נמצא בבדיקת החברה אל מול כלל הגורמים הרלוונטיים במשרד החינוך

כתבה במגזין רשויות - גיליון דצמבר 17 - תקצוב גני ילדים

/
בנושא גנ"י - על הרשות המקומית לוודא כי כלל הילדים הקלוטים על ידה מתוקצבים ע"י משרד החינוך

תוכנית להנגשה פרטנית באמצעות כלים טכנולוגיים

/
מטרת התוכנית היא לאפשר לתלמידים עם מוגבלות לקחת חלק פעיל ועצמאי בחיי המוסד החינוכי

שירותי החברה

החברה מבצעת בדיקת רכיבי המכרז והופעתם כנדרש בחוק להגברת האכיפה ובחינת הצעות הקבלן למכרז בדגש על חישוב רווח קבלני ובדיקת עלות השעה בהתאם לנספח התמחירי , חוקי מגן וצווי ההרחבה.

החברה מעסיקה עובדים בכירים בתחום – יוצאי משרד הרווחה לשעבר אשר בודקים בצורה מקיפה ויסודית את כלל סעיפי התקצוב ממשרד הרווחה.

החברה מעסיקה רו”ח וכלכלנים בכירים בתחום אשר בודקים בצורה מקיפה ויסודית את כלל סעיפי התקצוב ממשרד החינוך לרשויות המקומיות והבעלויות.

החברה מבצעת תחשיבי פרופיל מוסד ורמת שירות עבור מוסדות שהם מוכרים שאינם רשמיים.

החברה נותנת מענה שוטף בתחום השכר בהתאם לעדכונים בהסכמים קיבוציים וחוזרי משרד החינוך ומבצע בדיקות תלושי שכר עובדים לפי דרישת הרשות לבדיקת תשלומים ביתר או בחסר.

החברה עורכת ביקורות שכר בהתאם לחוק אשר מטרתם לוודא שקבלני כוח אדם הנותנים שירותים למזמין השירות מקיימים הוראות חוקי מגן, הסכמים קיבוציים רלוונטיים וצווי הרחבה.

רו”ח והכלכלנים של החברה ישמחו לסייע בכל שאלה.

בראש סדרי העדיפויות של החברה עומד הלקוח, לרבות התאמה לצרכיו ומתן מענה לדרישותיו תוך הקפדה על עמידה ברמה גבוהה באיכות השירות, רמת ידע מקצועי, טיב העבודה ותצורתה, לוחות זמנים שנקבעו, זמינות ללקוח וכושר תגובה מהיר לנושאים בלתי צפויים מראש.

חטיבת ביקורת הפנים של החברה מספקת שירותי ביקורת פנים לרשויות מקומיות, בעלויות חינוך, תאגידים עירוניים, מועצות דתיות, עמותות ועוד.

שירותי המשרד

החברה מעסיקה רו”ח וכלכלנים בכירים בתחום אשר בודקים בצורה מקיפה ויסודית את כלל סעיפי התקצוב ממשרד החינוך לרשויות המקומיות והבעלויות.

החברה מעסיקה עובדים בכירים בתחום – יוצאי משרד הרווחה לשעבר אשר בודקים בצורה מקיפה ויסודית את כלל סעיפי התקצוב ממשרד הרווחה.

החברה מבצעת בדיקת רכיבי המכרז והופעתם כנדרש בחוק להגברת האכיפה ובחינת הצעות הקבלן למכרז בדגש על חישוב רווח קבלני ובדיקת עלות השעה בהתאם לנספח התמחירי , חוקי מגן וצווי ההרחבה.

החברה עורכת ביקורות שכר בהתאם לחוק אשר מטרתם לוודא שקבלני כוח אדם הנותנים שירותים למזמין השירות מקיימים הוראות חוקי מגן, הסכמים קיבוציים רלוונטיים וצווי הרחבה.

החברה נותנת מענה שוטף בתחום השכר בהתאם לעדכונים בהסכמים קיבוציים וחוזרי משרד החינוך ומבצע בדיקות תלושי שכר עובדים לפי דרישת הרשות לבדיקת תשלומים ביתר או בחסר.

החברה מבצעת תחשיבי פרופיל מוסד ורמת שירות עבור מוסדות שהם מוכרים שאינם רשמיים.

חטיבת ביקורת הפנים של החברה מספקת שירותי ביקורת פנים לרשויות מקומיות, בעלויות חינוך, תאגידים עירוניים, מועצות דתיות, עמותות ועוד.

בראש סדרי העדיפויות של החברה עומד הלקוח, לרבות התאמה לצרכיו ומתן מענה לדרישותיו תוך הקפדה על עמידה ברמה גבוהה באיכות השירות, רמת ידע מקצועי, טיב העבודה ותצורתה, לוחות זמנים שנקבעו, זמינות ללקוח וכושר תגובה מהיר לנושאים בלתי צפויים מראש.

רו”ח והכלכלנים של החברה ישמחו לסייע בכל שאלה.

למה אנחנו?

יש לנו את הידע

מיום הקמתנו צברנו ידע רב ומגוון בתחומי העיסוק השונים.

ליווי מתמיד

אנו מתחייבים ללוות ולספק מענה ללקוח על בסיס יומיומי בכל תקופת ההתקשרות.

יש לנו את הכלים

אנו משתמשים בכלים המתקדמים ביותר במקביל לעבודה מול ממשקים מרובים.

התחייבות לתוצאות

החברה מתחייבת למיצוי תקציבי מקסימאלי של הנושאים בהתקשרות עם הלקוח.

שירות מקצועי ומהיר

קביעת פגישות פרונטאליות, הגעה עד הלקוח ונתינת מענה זריז וענייני.

יש לנו את הניסיון והקשרים

הערך המוסף שלנו הוא הקשרים שיצרנו במהלך שנות פעילותינו.

למה אנחנו?

יש לנו את הכלים

אנו משתמשים בכלים המתקדמים ביותר במקביל לעבודה מול ממשקים מרובים.

ליווי מתמיד

אנו מתחייבים ללוות ולספק מענה ללקוח על בסיס יומיומי בכל תקופת ההתקשרות.

יש לנו את הידע

מיום הקמתנו צברנו ידע רב ומגוון בתחומי העיסוק השונים.

יש לנו את הניסיון והקשרים

הערך המוסף שלנו הוא הקשרים שיצרנו במהלך שנות פעילותינו.

שירות מקצועי ומהיר

קביעת פגישות פרונטאליות, הגעה עד הלקוח ונתינת מענה זריז וענייני.

התחייבות לתוצאות

החברה מתחייבת למיצוי תקציבי מקסימאלי של הנושאים בהתקשרות עם הלקוח.

מי אנחנו?

שבתאי בראל, כלכלן בכיר

ראש צוות

אלירן תורג’מן, רו”ח

ראש צוות

רון פישמן, רו”ח

מנכ”ל החברה

מי אנחנו?

חן בן שבת, כלכלנית בכירה

סגנית מנכ”ל החברה

רון פישמן, רו”ח

מנכ”ל החברה

שבתאי בראל, כלכלן בכיר

ראש צוות

אלירן תורג’מן, רו”ח

ראש צוות

מי אנחנו?

רון פישמן, רו”ח

מנכ”ל החברה

חן בן שבת, כלכלנית בכירה

סגנית מנכ”ל החברה

אלירן תורג’מן, רו”ח

ראש צוות

שבתאי בראל, כלכלן בכיר

ראש צוות

לקוחות ושותפויות